Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2012

dss
To jest ten moment, kiedy potrzebuję usłyszeć: i tak w ciebie wierzę, dasz radę. A słyszę : teraz to sobie radź, już wystarczy.

February 29 2012

dss
Uważaj. Nie wiesz, która szansa jest ostatnią.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
dss
jeśli nie możesz zmienić świata, to zmień swój własny świat.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
dss
To jest Twoje życie. Teraz. Nie będzie czekać aż staniesz na nogi.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
dss
Nie patrz wielce w przeszłość, która przeminęła. Nie zawracaj sobie głowy przyszłością, która nie nadeszła. Żyj teraźniejszością i spraw, żeby była warta wspomnień.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
dss
Ludzie zapomną co mówisz, zapomną co robisz, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy Tobie czuli.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
dss
wiadomo co się traci, ale nie wiadomo, co się zyska w zamian.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
dss
Możemy zapomnieć o ludziach, ale pamiętamy o słowach. Pamiętamy o radach, jakie są nam udzielane, wytkniętych wadach, komplementach.
— kominek
Reposted fromHannna Hannna viaEtien Etien
dss
dss
Reposted fromSilentPit SilentPit vianibyniic nibyniic
dss
9229 8045 420
Reposted from160cm 160cm vianibyniic nibyniic
dss
6291 f781 420
Reposted frommariet mariet vianibyniic nibyniic
dss
6336 1384 420
Reposted fromLotte Lotte vianibyniic nibyniic
dss
1676 ddae 420
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vianibyniic nibyniic
dss
wspomnienia bolą. bardziej niż gardło, brzuch czy głowa. one tak cholernie bolą, że często bywa tak, że zwijasz się z bólu.
Reposted frommefir mefir viaEtien Etien
dss

Nie chciało mi się już spać i patrzyłem na gwiazdy. Byłem trochę głodny, ale więcej myślałem. Zawsze dużo myślę, ale wtedy bardzo dużo. Ale najwięcej tęskniłem. Myślę, że za Tobą, bo Ty może nic nie wiesz albo wiesz trochę. Tęskniłem nieprzebranie, nieprzebranie i myślę, że ktoś tam daleko, pod tym samym niebem musiał też za mną tęsknić, a jeśli spał, to musiał się zbudzić, bo to niemożliwe, żebym nikogo nie trafił w serce w tamtym środku nocy, sercu nocy.
— Edward Stachura
Reposted fromnibeenth nibeenth viaEtien Etien
dss
Po przyjaciołach zawsze należy spodziewać się najlepszego: nie podejrzewać ich o złą wolę. Trzeba wierzyć, że prawdziwy przyjaciel nie da Ci zrobić krzywdy.
— Twilight Sparkle "My little pony: friendship is magic"
Reposted fromsaku saku viaEtien Etien
dss
Jestem typem dziewczyny, która dusi wszystko w sobie, ale nie prosi o pomoc, bo liczy na to, że oczy powiedzą wszystko.
Reposted fromcrazygirl crazygirl viaEtien Etien
dss
9138 f2f4 420
dss
so close...
Reposted fromhands hands viayoushouldntsmoke youshouldntsmoke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl