Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2012

dss
7089 9ab2 420
Reposted fromairenaaa airenaaa
dss
7088 c4fe 420
Reposted fromottopilotto ottopilotto
dss
1002 c217 420
Reposted fromnoticeable noticeable
dss
1233 37e1
A. Osiecka
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
dss
Nie ma ciebie, nie będzie, po co szukać gwiazdek w czarnej sali? Tylko pamięć wysycha - potok. Świat - klinika trocinowych lalek.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Pamiąteczki
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
dss
Poczucie ohydy istnienia przechodziło już w rejon metafizyczny, babrząc martwe mumie czystych pojęć wstrętnym, szarym, życiowym sosem.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni // rejon metafizyczny
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
dss
Aprensja - nieokreślona obawa przed czymś, co ma się zdarzyć, podejrzenie, smutek.
dss
Metafizyczny żal za beznadziejnie uciekającym życiem.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
dss
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
dss
1240 02ff 420

March 04 2012

dss
5789 3134 420
Reposted fromAgnese Agnese viaradioactive radioactive
dss
Czyż nie?
Reposted fromkashi kashi viaanatomia-chaosu anatomia-chaosu
dss
8884 0844 420
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu
dss
Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz
— Julian Tuwim
Reposted fromgaby gaby viaanatomia-chaosu anatomia-chaosu
dss
dss
Taki jest jednak zawsze pierwszy odruch beznadziejności: wiara, że w samotności cierpienie zahartuje się i wysublimuje jak w ogniu oczyszczającym. Mało ludzi potrafi naprawdę znieść samotność, ale wielu marzy o niej jak o ostatniej ucieczce. Podobnie jak myśl o samobójstwie, myśl o samotności bywa najczęściej jedyną formą protestu, na jaką nas stać, gdy wszystko zawiodło, a śmierć ma w sobie jeszcze ciągle więcej grozy niż uroku.
— Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu
dss
2121 9219 420
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu
1929 5e70 420
Reposted fromimblazin imblazin viaanatomia-chaosu anatomia-chaosu
dss
dss
4147 ee52 420
Z cyklu: zdjęcie idealnie oddające mój obecny stan.
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl